CBS: horeca hoger door andere afbakening

Het CBS bracht eind november groeicijfers uit over het 3e kwartaal in de horeca (+9%), die veel hoger liggen dan het beeld in de periodemonitor (+2 à 3%). De afwijking is voor een deel te verklaren uit een andere meetwaarde en een andere afbakening van de sector.

Lees meer