Deepdive Data Analyse

Foodstep beschikt over enorm bron aan inkoopdata van horeca en cateringoutlets. Deze bron aan data (grossiers verkoopdata), die jaarlijks wordt aangevuld met nieuwe outlets, maakt het mogelijk om een zeer diverse en verdiepende deep-dive-analyses te maken binnen een specifiek kanaal of marktsegment. Alsook om verdiepende patronen en relaties te onderzoeken op artikel-, verpakking- of merkniveau. Waar een marktmonitor inzicht geeft op het gemiddeld kopersgedrag, neemt de deep-dive analyse juist de diversiteit in het kopersgedrag onder de loep. Descriptive analyses worden aangevuld met diagnostic analyses om zo naast de diverse markt monitors en onderzoeken op zoek te gaan naar onderscheidende aspecten, correlaties, verklaringen en ontwikkelingen in het aankoopgedrag van verschillende groepen horeca- en cateringklanten.  Onderstaand worden een aantal voorbeelden gegeven van potentiële analyses:

Analyses/vragen vanuit het perspectief van een kanaal/sector:

 • Market basket analyses
 • 75% van de logiessector koopt een bepaald product, wat koopt men veelal daarbij?
 • Welke productsoort heeft gemiddeld de grootste omzet of het grootste volume in de sector fastservice?
 • Hoeveel % van de bedrijven koopt een bepaald product?
 • Zijn er regionale verschillen in de gemiddelde bestelwaarde of in het inkoopgedrag van een bepaalde groep?
 • Wat zijn de verschillen tussen grote en kleine klanten betreffende het ingekochte assortiment?
 • Zijn er diverse groepen te onderscheiden wat betreft de prijsklasse van ingekochte kroketten (budget- premium)?

Analyses/vragen vanuit het perspectief van een artikel(groep):

 • Wat is het gemiddeld volume per outlet per sector?
 • In welke regio is het gem. volume/ gem. omzet het hoogst?
 • Welke artikelen koopt men veelal samen met een bepaald product?
 • Wat is het aandeel restaurants die het afgelopen jaar een specifiek product gekocht hebben?
 • Zijn klanten loyaal m.b.t. inkoop betreffende een bepaald product of merk?
 • Welke verpakkingen zijn het meest relevant?
 • Hoe is een bepaald segment verdeeld wat betreft merken?
 • Welke marktsegmenten kopen voornamelijk een bepaald product? Wat is daarbij de gemiddelde omzet per outlet? Welke verpakkingen en merken zijn hierbij het meest relevant?

*Ieder vraagstuk zal afzonderlijk beoordeeld worden, waarna een tailormade advies wordt afgegeven betreffende de vraagstukken die kunnen worden beantwoord en op welke manier. Op basis van de beschikbare dimensies, meetwaarden, waarnemingen, artikel- en marktarchitectuur wordt bepaald welke inzichten er kunnen worden verschaft.

Voor meer informatie neem contact op met onze sales-consultants