2021 P13: +4% in de toelevering van eten en drinken in horeca en catering

Over periode 13, week 49 t/m 52, (6 december 2021 t/m 2 januari 2022) laat de foodservicemonitor een stijging zien van 4% in de toelevering van eten en drinken in Foodservice t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. In periode 12 2021 liet de periodemonitor een stijging van 58,1% zien. Periode 13 in 2020 liet een daling van 53,3% zien. Over geheel 2021 (YTD P13) is een stijging van 14,2% zichtbaar t.o.v. over geheel 2020. Foodservice omzetwaarde 2021 blijft nog 27% achter op de totale omzetwaarde van 2019. Net zoals in P13 2020 was er in P13 2021 ook een deels tot volledige sluiting van horeca, leisure en van de niet-essentiële winkels.

De COVID maatregelen/ontwikkelingen over periode 13:

  • Begin december zitten we nog in verlengde lockdown van de avondklok voor winkels en horeca, m.u.v essentiële winkels. Ook wordt er gestart met de boosterprikken
  • 14 dec persconferentie: de avondlockdown tot 17 uur wordt verlengd t/m 14 januari. De kerstvakantie voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs begint een week eerder.
  • 18 dec persconferentie; Volledige lockdown gaat in per 19 dec m.u.v. essentiële winkels, deze lockdown blijft geheel december van kracht en loopt door in januari 2022
  • De horeca in Nederland is gesloten maar buurlanden Duitsland en België profiteren van Nederlandse bezoekers in de horeca vanaf 19 dec en gedurende de kerstvakantie.

Horeca en Leisure laten in periode 13 een daling zien van 0,1%, in periode 13 2020 was er een daling van 59,9%. Wanneer je de YTD ontwikkeling t/m P13 afzet ten opzichte van YTD P13 2019, zien we een daling van 30%, deze is dus nog iets hoger dan totaal Foodservice met -27%.

Catering laat in periode 13 een stijging van 5,5% zien, periode 13 2020 liet een daling van 35,2% zien. Binnen catering is het met name de bedrijfscatering die t.o.v. 2019 nog met 32% achterblijft waar de zorg slechts op een daling van 6% staat. Hierdoor staat totaal catering in 2021 t.o.v. 2019 op een daling van 26%.

On-the-go laat in periode 13 een stijging van 35% zien, waar deze in periode 13 2020 een daling van 43,3% liet zien. Als je geheel 2021 afzet t.o.v. 2019 zien we ‘slechts’ een daling van 15% en daarmee zijn zowel de zorg, fastservice als on-the-go de sectoren/kanalen die procentueel het minst hard zijn gedaald in foodservice.

Ontwikkeling periode 13 per segment:

  • Horeca en Leisure daalde met 0,1%
  • Catering van bedrijven, onderwijs en zorg laat een stijging van 5,5% zien
  • Foodservice onderweg laat een stijging van 35% zien