2021 P7: +52,2% in de toelevering van eten en drinken in horeca en catering

Over periode 7, week 25 t/m 28, (21 juni 2021 t/m 18 juli 2021) laat de foodservicemonitor een stijging zien van 52,2% in de toelevering van eten en drinken in horeca en catering. In periode 6 2021 liet de periodemonitor een stijging van 96,8% zien. In periode 7 is de horeca weer geopend met enkel beperkingen voor wat betreft de 1,5 meter afstand en de openingstijden tot uiterlijk 00.00 uur. Periode 7 2021 schetst een zeer positief beeld ten opzichte van periode 7 2020, echter periode 7 2020 was een zeer dramatische periode waarin vrijwel alle kanalen een forse daling lieten zien door de lockdown. Totaal Foodservice daalde met -48,4% in P7 2020. In deze update van periode 7 zullen hoge groeipercentages ten opzichte van voorgaande periodes zichtbaar zijn.

Horeca en Leisure laten in periode 7 een stijging zien van 67,3%, in periode 7 2020 was er nog een daling van 50,9% zichtbaar. Wanneer je het groeipercentage van 67,3% afzet ten opzichte van 2019, laat het nog steeds een daling van 17,9% zien ten opzichte van 2019. We zijn nog niet op het niveau van 2019, maar periode 7 2021 geeft wederom weer een positiever beeld dan periode 6 2021.

Catering laat in periode 7 een stijging van 19,5% zien, periode 7 2020 liet een daling van 51,8% zien. Het thuiswerkadvies is nog steeds van kracht in periode 6, echter mogen werkgevers en werknemers er vanaf 26 juni (periode 7) voor kiezen om weer voor een deel van de werktijd naar kantoor te gaan. Vanaf periode 8 (19 juli) zal het herinvoeren van het thuiswerkadvies echter wel weer zichtbaar zijn.

On-the-go laat in periode 7 een stijging van 27,6% zien, waar deze in periode 7 2020 een daling van 32% liet zien. Nu de detailhandel weer volledig is heropend en de reisadviezen voor vrijwel alle landen naar geel en groen zijn veranderd, is de verwachting dat de YTD ontwikkeling voor on-the-go sterk zal verbeteren en snel weer op het niveau van 2019 zal komen. On-the-go laat een dalend percentage van 13,2% zien wanneer we periode 7 2021 vergelijken met periode 7 2019.

  • Horeca en Leisure stegen met 67,3%
  • Catering van bedrijven, onderwijs en zorg laat een stijging van 19,5% zien
  • Foodservice onderweg laat een stijging van 27,6% zien