2021 P3: -41,4% in de toelevering van eten en drinken in horeca en catering

Over periode 3, week 9 t/m 12, (1 maart 2021 t/m 28 maart 2021) laat de foodservicemonitor een daling zien van 41,4% in de toelevering van eten en drinken in horeca en catering. In periode 2 2021 liet de periodemonitor nog een daling van 49,3% zien. Op dit moment is de horeca ruim 6 maanden volledig gesloten, zijn de pretparken en dierentuinen al ruim 4 maanden gesloten en leven we al bijna 3 maanden met een avondklok. Periode 3 2021 is de eerste periode die vergeleken wordt met een periode die eerder ook deels in de coronacrisis viel, periode 3 2020. In periode 3 van 2020 werd de horeca voor het eerst gesloten, vanaf periode 4 zullen we een volledige periode in de coronacrisis kunnen vergelijken met periode 4 2020 die ook volledig in de coronacrisis viel.

Horeca en Leisure laten in periode 3 een daling zien van 47%, waar deze in periode 2 van 2021 lag op -55,8%. De horeca en leisure locaties zijn in 2021 nog niet open geweest. De snelheid en mate van herstel zijn vooral afhankelijk van het succes van de corona-aanpak en de snelheid waarmee beperkende maatregelen worden teruggedraaid. De ING gaat op dit moment uit van een omzetgroei van 35% in 2021, het omzetverlies wordt daarmee nog niet volledig goedgemaakt. Naar verwachting liggen de omzetvolumes in 2021 nog 20 procent onder het niveau van 2019.

Catering laat in periode 3 een daling van 26,6% zien, periode 2 gaf een daling van 35,7%. In periode 3 van 2021 blijft wederom het thuiswerkadvies van kracht, de basisscholen zijn echter wel weer geopend op 8 februari en de buitenschoolse opvang zal vanaf 19 april weer haar deuren openen. Daarnaast zullen de hogescholen en universiteiten vanaf 26 april misschien weer openen met de restrictie dat studenten dan weer 1 dag naar school mogen. De middelbare scholen en MBO-instellingen werden op 1 maart al deels geopend. De beperkte daling versus de overige sectoren/ segmenten zit hier vooral in de zorginstellingen die een mindere daling laten zien, waar onderwijs en bedrijfscatering wel fors dalen.

On-the-go laat in periode 3 een daling van 50,3% zien, waar deze in periode 2 een daling van 51,2% liet zien. Het sluiten van de detailhandel en de strengere restricties voor reizen naar het buitenland lijkt een logische verklaring zijn voor het blijvende dalende percentage. Met de nog steeds volledig gesloten horeca, de blijvende avondklok en het beperkt stabiliseren van de besmettingscijfers, is de verwachting dat de opstart van Foodservice langzamer zal gaan in 2021 dan vooraf verwacht.

  • Horeca en Leisure daalden met 47%
  • Catering van bedrijven, onderwijs en zorg laat een daling van 26,6% zien
  • Foodservice onderweg laat een daling van 50,3% zien