2021 P1: -49,4% in de toelevering van eten en drinken in horeca en catering

Over periode 1, week 1 t/m 4, (4 januari 2021 t/m 31 januari 2021) laat de foodservicemonitor een daling zien van 49,4% in de toelevering van eten en drinken in horeca en catering. In periode 13 2020 liet de periodemonitor nog een daling van 53,3% zien. Met de maatregelen van 15 oktober, de verdere aanscherpingen per 15 december en de ingang van de avondklok sinds 23 januari 2021 lijkt perspectief voor de Foodservicemarkt op dit moment nog redelijk ver weg. Horeca en Leisure laten in periode 1 een daling zien van 60,6%, waar deze in periode 13 van 2020 lag op -59,9%. 2021 werd gestart met gesloten horecazaken, nog steeds veel gesloten bedrijfslocaties en een blijvende focus op afhaal- en bezorgmomenten. De impact van de coronamaatregelen is in vergelijking met periode 1 van 2020 en 2019 een bijzonder slechte start van dit jaar. Door de impact van de coronamaatregelen start ook dit jaar wederom slecht, er is een forse daling te zien ten opzichte van P1 2020, waar we nog niet met Corona te maken hadden.

Catering laat in periode 1 een daling van 28,2% zien, periode 13 gaf nog een daling van 35,2%. 2021 start wederom met een thuiswerkadvies, in periode 1 waren de basisscholen ook volledig gesloten, dit resulteerde naar verwachting in nog meer thuiswerkers. On-the-go laat in periode 1 een daling van 46,4% zien, waar deze in periode 13 nog een daling van 43,3% liet zien. Waar in 2020 de kerstvakantie deels in periode 1 viel, is dat in periode 1 van 2021 niet het geval. Dit zou de sterke daling in on-the-go voor periode 1 kunnen verklaren. Voor Foodservice on-the-go is in 2020 en 2021 eerder ook nog niet zo’n sterke daling gemeten. Met het volledig sluiten van de horeca, de invoering van de avondklok en de blijvende opkomst van de Britse variant van het corona virus, is de verwachting dat de start van 2021 minder snel zal gaan dan vooraf gedacht. Horeca & leisure en catering laten in de eerste periode van 2021 wederom een sterk dalend percentage zien, maar met de lente dagen in het vooruitzicht verwachten we dat consumenten steeds meer naar buiten trekken om de lokale horeca waar mogelijk te supporten met take-away.

  • Horeca en leisure daalden met 60,6%
  • Catering van bedrijven, onderwijs en zorg laat een daling van 28,2% zien
  • Foodservice onderweg laat een daling van 46,4% zien