2020 P11: -55,2% in de toelevering van eten en drinken in horeca en catering

Over periode 11 (5 oktober t/m 1 november 2020) laat de foodservicemonitor een daling zien van 55,2% in de toelevering van eten en drinken in horeca en catering. In periode 10 2020 liet de periodemonitor nog een daling van 23,4% zien. Met de verscherpte maatregelen van de afgelopen periodes is de impact hiervan in periode 11 duidelijk zichtbaar. Horeca en Leisure laten in periode 11 een daling zien van 63,3%, waar deze in periode 10 lag op -22,2%. Sinds 15 oktober hebben alle horecaondernemers hun panden weer moeten sluiten, enkel hotels zijn nog open. Periode 11 valt dan ook deels in de periode waarin de horecalocaties moesten sluiten, maar ook nog een aantal dagen open waren. De impact van het sluiten van de horecalocaties is sterk zichtbaar. Catering laat een daling van 44,3% zien, periode 10 liet nog een daling van 33,4% zien, het gros van de bedrijven blijft vanuit huis werken en contract-catering locaties blijven grotendeels gesloten. On-the-go laat in periode 11 een daling van 33,6% zien, waar deze in periode 10 een daling van 14,2% liet zien. Met het advies om reizen, zowel in het binnen- als buitenland, zo veel mogelijk te beperken is ook in deze sector de daling sterk toegenomen.

Periode 10 liet al een nog hogere procentuele daling zien t.o.v. periode 9, echter met de aangekondigde maatregelen in oktober waren de verwachtingen voor periode 11 ook niet positief gesteld. Met het volledig sluiten van de horeca, de kortere dagen en de naderende wintermaanden voor de boeg is de verwachting dan ook dat het een paar zware maanden worden. De consument blijft thuis vanwege de kou, echter wordt de horecaondernemer ook steeds inventiever om avondjes uit naar de woonkamer van de consument te brengen.

  • Horeca en leisure daalden met 63,3%
  • Catering van bedrijven, onderwijs en zorg laat een daling van 43,3% zien
  • Foodservice onderweg laat een daling van 33,6% zien