2020 P4: Lockdown Out-of-home: -74% leveringen week 13 t/m 16

Over periode 2020-p4 (23 maart t/m 19 april) laat de Foodservice monitor 74% daling zien in toeleveringen van eten en drinken in horeca en catering. Deze daling door de Corona-maatregelen, waardoor nagenoeg de gehele horeca op slot zit. Alleen locaties met counterverkoop en thuisbezorging houden de zaken draaiend. Ook een groot deel van de bedrijfskantines is gesloten. Bij zorg catering is de publieke horeca dicht maar gaat de intramurale voeding naar patiënten/bewoners door. Bij Foodservice Onderweg doen pompshops nog enige omzet.

Horeca en leisure daalden met 84% ten opzichte van 2019p4.

  • Bij catering van bedrijven, onderwijs en zorg is de daling 65%.
  • Bij Foodservice onderweg is de daling 42% t.o.v. vorig jaar.