2019-PERIODE 11: FOODSERVICE OP NIVEAU VAN 2018-PERIODE 11

Medio oktober t/m begin november (2019-periode 11) was het gebruik van producten voor eten en drinken in horeca en catering vergelijkbaar met de waarde in 2018. De Foodservice Monitor meet slechts 0,7% groei in toeleveringen, waar vorig jaar nog 4,3% groei gemeten werd.

 

Zowel in horeca (+0,8%) als in catering (-0,4%) en On-the-go (+1,6%) zijn bescheiden groeicijfers gemeten. Het weer was deze periode minder dan vorig jaar en het vertrouwen in de economie staat lager. Er waren weinig impulsen voor meer buitenshuis eten en drinken.

 

 

Over het gehele jaar sinds januari staat de monitor op +0,9% groei. Dat is lager dan het groeicijfer vorig jaar, toen Year-To-Date 2018 periode 11 op +3,8% stond.

 

Year-To-Date 2019 periode 11: +0,9%

Over het gehele jaar 2019 t/m begin november geeft de monitor een waardestijging (van inkopen excl BTW) van 0,9% ten opzichte van 2018:

  • Horeca +1,6%
  • Catering -1,6%
  • Onderweg op +0,7%.

De monitor meet met name op inkopen exclusief BTW. Met het effect van de BTW-verhoging (6% naar 9%) in 2019 meegerekend zijn de consumentbestedingen (inclusief BTW) meer gestegen dat de bovengenoemde cijfers.

 

Van Inkoop naar Omzet:

Deze periodemonitor meet de waardegroei voornamelijk via besteldata van groothandels (“inkoop”). Daarnaast is er inkoop rechtstreeks bij fabrikanten en retailers. De groei hiervan zit niet in de monitor maar wordt aan het einde van het jaar extra ingeschat.

In termen van consumentbestedingen liggen de groeicijfers door de BTW-verhoging hoger dan uitkomsten van deze Foodservicemonitor (inkoop-metingen zijn exclusief BTW).
Afgaande op prijsstatistieken van het CBS zit er 1,4%-punten verschil tussen de ontwikkeling in inkoopprijzen versus die van consumentprijzen.