2019-Periode 10: horeca groeit nog ondanks natter najaar

Buitenshuis werd in periode 10 van 2019 meer besteed aan eten en drinken dan vorig jaar.

Voor Foodservice-totaal geeft de monitor +1,6% groei weer voor de 4-weekse periode 10 (9 september t/m 6 oktober 2019) ten opzichte van 2018 periode 10.

 

Het weer was in deze 4-weekse periode veel minder dan tijdens de mooie nazomer in 2018. Toch wist de horeca een groei te noteren in de toelevering aan het eten en drinken (+2,7% gemeten op inkoop).

 

Catering deed wel een stapje terug (-1,8%) in 2019 periode 10 ten opzichte van de groei in 2018 periode 10. Foodservice Onderweg volgde het groeipatroon van de horeca (+2,2%).

Year to date 2019 periode 10: +0,9%

Over het gehele jaar 2019 t/m half oktober gemeten geeft de monitor een waardestijging (inkoop) van 0,9% ten opzichte van 2018:

  • Horeca +1,7%,
  • Catering -1,8% en
  • Onderweg +0,6%.

Bovenstaande percentages zijn gemeten op toeleverwaarde (‘inkoop, excl. BTW’)

In consumentenwaarde ligt de waardestijging hoger door o.a. de BTW verhoging. Afgaande op de prijsstatistieken van het CBS zit er 1,6% verschil tussen de ontwikkeling in inkoopprijzen versus die van consumentprijzen.