2019 – Periode 3: Groei Foodservicebestedingen komt op gang

De foodservice waardeontwikkeling 2019 t.o.v. 2018, gemeten via inkoop door horeca en catering.

2019 p3 +1,6%

In maart 2019 zijn de foodservicebestedingen gegroeid in vergelijking met 2018. Gemeten vanuit de inkoop was de waardestijging aan eten en drinken in de horeca +2,4%, in catering -0,9% en On-the-go +1,9%.

Over de eerste drie maanden tezamen bekeken ligt de foodservice op +0,5% ten opzichte van het eerste kwartaal 2018.

Natter weer, gedaald consumentvertrouwen, en BTW verhoging

Mogelijke verklaringen voor de minder sterke groei dan in 2018 zijn:

  • Het was natter dan vorig jaar.
    106 millimeter regen in 2019p3 is veel meer dan de 32 millimeter in 2018p3.
  • Terugval van het consumentenvertrouwen.
    De consument is terughoudend in uitgaven, het persoonlijke koopkrachtplaatje is nog onzeker. Vaste lasten blijken fors hoger te liggen, het vrij besteedbaar inkomen is nog niet duidelijk verbeterd zoals de regering aankondigde.
  • Effect van de BTW-verhoging.
    De consumentprijzen stijgen door de verhoging van 6 naar 9% BTW. Alle uitgaven zijn duurder geworden. Het CBS meet een inflatie van 2,5% in de eerste maanden van 2019. En binnen dit consumentenprijsindexcijfer blijkt dat verkoopprijzen in eten en drinken buitenshuis zelfs met 4,5% zijn gestegen.