2019 – Periode 1 en 2: Voorzichtige start Foodservicebestedingen in 2019

 

2019 p1 -2,2% , 2019 p2 +0,8%

Het begin van 2019 start niet met een groei in foodservicebestedingen zoals in 2018.
Januari 2019 laat een daling zien in de horeca (-0,9%) vergeleken met januari 2018. In februari kwam pas de groei op gang (+2,2%).
Een lagere consumentvertrouwen en onzekerheid over koopkrachtstijging kan de uitgaven van consumenten geremd hebben.
Bij catering was merkbaar dat de eerste week van 2019 vooral een vakantieweek was.
In bedrijven was er ruim 5% daling op eten en drinken in de eerste maand. Ook in februari is nog geen groei gemeten.
Ook foodservice on-the-go kende een matige start in januari 2019 (-3%). Daarna volgde On-the-go de horeca met eveneens 2% groei in februari.

 

YearToDate 2019 p2 (groothandel inkoop): -0,7%

Over de eerste 8 weken  staat de monitor op -0,7% voor foodservice totaal (inkoop via grossiers).
De inkoop via andere kanalen dan groothandels kan harder groeien.