2018 – Periode 13: Dec+2,4%. Foodservice jaar 2018 inkoop +3,6%. Omzet +5,3% naar 20,1 mld euro

In de laatste 4-weekse periode van 2018 laat de Foodservice een bescheiden groei van 2,4% zien  In horeca meet de monitor voor 2018 p13 (3 t/m 30 december) 3% groei in eten en drinken buitenshuis vergeleken met eind 2017. In catering was 0,7% daling. Foodservice On-the-go groeide met 3,7%.
Over het gehele jaar 2018 staat de periodemonitor op +3,6% voor Foodservice totaal in inkoop via foodservicegrossiers.
Tel de toename van inkoop bij retailers en de margeverbetering in horeca en catering mee, dan zijn de consumentbestedingen in 2018 met 5,3% gestegen tot 20,1 miljard euro.

2018 p13: Horeca +3%, Catering -0,7%, On-the-Go +3,7%

Kerst viel midden in de week en dat was voor velen aanleiding om de gehele week vakantie te nemen. De bedrijfscatering zag daardoor een lagere bezetting. In de vakantieperiode was het weer omgeslagen.
Er viel in 2018p13 bijna evenveel neerslag (93 mm) als de drie periodes (ruim 30 mm elk) ervoor samengeteld. Het gure weer ontmoedigde veel consumenten om de horeca op te zoeken.
Het consumentenvertrouwen, als indicator voor bereidheid tot uitgaven, daalde in december.
De groei van 3% in het productgebruik in de horeca eind 2018 is lager dan de groeicijfers in de zomermaanden van 2018.

YeartoDate 2018 p13: Inkoop via groothandels +3,6%, totaal inkoop +4,1% 

Over het lopende jaar tot en met begin december staat de Foodservicemonitor op 3,6% groei. Dit is gemeten op inkoop via reguliere grossiers. De horeca staat op +4,6%, catering op +0,6%, en onderweg +2,8%.
Rekenen we de stijgende directe leveringen vanuit fabrikanten en bedrijfsmatig inkopen bij supermarkten meer, dan komt de totale inkoopwaarde op 4,1% groei.

 

Consumentbestedingen 2018 :  +5,3% naar 20,1 mld euro

De verkoopprijzen in horeca en catering stijgen dit jaar harder dan de inkoopprijzen. Met een margeverbetering stijgen in 2018 de consumentbestedingen (kassa-omzet) meer dan de inkoopwaarde.
Bij een groei van 5,3% in consumentbestedingen komt de foodservice omzet in 2018 uit op 20,1 miljard euro.

 

NB: collega’s FSIN presenteerde begin januari 2019 op de Horecava een groei van 5,5%. Dat is echter gebaseerd op voorlopige cijfers t/m medio november.
De mindere groei in de laatste 2 maanden maakt dat de definitieve cijfers een factie lager uitkomen: 5,3%